Huisregels

Het is ons streven om in ons Sportcentrum alle leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Sportcentrum Zeewolde, een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

Bij het betreden van ons sportcentrum ga je akkoord met de huisregels van Sportcentrum Zeewolde.

De huisregels van Sportcentrum Zeewolde zijn:

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
 • Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimten;
 • Dieren zijn niet toegestaan;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Sportcentrum Zeewolde;
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt;
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen ( geen slippers of sandalen) en gepaste sportkledij te dragen;
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers;
 • Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in het Sportcentrum Zeewolde worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Sportcentrum Zeewolde is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het Sportcentrum Zeewolde. Sportcentrum Zeewolde kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.